Hvorfor vælge en Steiner skole?

Bogen Leve helheden, som kan downloades nedenfor, fører dig gennem 15 menneskers tanker, erfaringer og oplevelser med steinerskoler i Danmark og udlandet.

Bogen giver desuden indblik i, hvad Steen Hildebrandt, professor ved CBS og Andreas Schleicher, direktør for OECDs PISA-undersøgelser mener om uddannelse og om Steinerskoler. Og om effekten af at tro, at alt er muligt.

Journalist Thomas Uhrskov har interviewet personerne i bogen. Selv siger han: “Jeg er vild med at forlænge barndommen så meget som muligt. I dag ryger ordet “lege” ud af børns ordforråd, når de er 9 år.”

Når designeren Anne Balck tænker tilbage på sin skolegang er “tryghed” det første ord, hun kommer på. Men skoletidens tryghed danner blot grundlaget for det, som er hende meget magtpåliggende at tale om. Nemlig det “ekstra”, som hun mener at have fået med i skolegave. “Man kan kalde det empati, interesse eller opmærksomhed overfor ens omgivelser. Det handler om de spørgsmål, man stiller.”

Alle har ét sted, hvor de er bedre end de fleste. Det bør tilkommme flere at opleve det.”

Download bogen. Klik her og læs bogen online.

Evnen til at skabe og forvandle

Målet på Steiner skolen er at gøre eleverne til frie og selvstændige mennesker med en sund dømmekraft – med en indre forståelse af sig selv som hørende hjemme i en verden, der aktivt kan gribes ind i, formes og forvandles. Når man skaber og forvandler, så føler man sig et med verden. Allerede i børnehaven lærer børnene at forvandle historierne fra eventyrerne til egne lege, ting fra naturen og senere når de igennem skoleforløbet at skabe så mange forskellige ting lige fra små vindmøller og vægte af træ, strikkede huer, malerier, musik fra deres eget instrument, samt det at skabe noget i fællesskab. Ja, de når endda at bygge et hus. Og i niende klasse lærer de fex. at designe og producere en stol og designe og sy et par sko. Ikke for at lære at spille fex. violin eller tværfløjte, sy et par sko… Men for at lære at alt, hvad de rører ved, kan forvandles. De lærer at skabe og de lærer glæden ved at lære. Altid på kanten af elevernes intellektuelle, kunstneriske og håndværksmæssige formåen, viljestyrke, og nysgerrighed.

Vores fremtid ligger i børnenes evne til at stille sig frem i verden og spørge, hvad kan jeg gøre, frem for hvad kan jeg få.

I undervisningen og den opdragelse, der følger med den, lægges der vægt på at skabe en balance mellem en tankemæssig indlæring, en kunstnerisk skoling og udviklingen af sociale og praktiske færdigheder.

I en Steiner skole møder man børn med mange kompetencer, børn som læser, skriver, tegner, spiller musik, dyrker bevægekunst, strikker, synger, laver træ- og metalsløjd mm. Vores undervisning sigter mod at skabe en indre sikkerhed og en tro på sig selv som kan være en styrke gennem hele livet.

Teknologifri skoler er trend i Silicon Valley

Mens skoler i Danmark konkurrerer om eleverne ved at tilbyde computere som en del af undervisningen, så opfordrer de i Silicon Valley alle til at logge af.

Computere, tablets og mobiltelefoner optager mere og mere af vores tid og opmærksomhed. Advarslerne mod den teknologiske udvikling er ikke nye.

Men nu kommer de fra et ret overraskende sted – nemlig Silicon Valley i Californien, hvor teknologigiganter som Apple, Facebook og Google opfordrer folk til at logge af.

Hør indslag på dr.dk/P1

Se også artikel i New York Times her