Interesseret i Steiner Skolen?

Der har indtil nu ikke været nok tilmeldte børn til at vi har kunnet starte en børnehaveklasse og/eller 1. klasse på Møn. Så Steiner skoleprojektet på Møn ligger pt. stille indtil der er nok forældre, der er interesserede i at være med og stå bag projektet.

Vi arbejdede både på at starte en Steiner skole og børnehave på Møn. Og Steiner børnehaven Turmalin kom igang, får hele tiden flere børn og bor et skønt sted på Vestmøn. Se mere på Turmalin.dk

Er du interesseret i Steiner skolen på Møn i fremtiden, så er du velkommen til at kontakte Steiner børnehaven Turmalin. Se mere på Turmalin.dk

Indtil videre kan vi henvise til Steiner skolen i Vordingborg. Se mere på steinerskolen.dk

Vi kan også henvise til de 2 andre friskoler på Møn: Skolen for livet og Møn Friskole

Hvorfor vælge en Steiner skole?

Bogen Leve helheden, som kan downloades nedenfor, fører dig gennem 15 menneskers tanker, erfaringer og oplevelser med steinerskoler i Danmark og udlandet.

Bogen giver desuden indblik i, hvad Steen Hildebrandt, professor ved CBS og Andreas Schleicher, direktør for OECDs PISA-undersøgelser mener om uddannelse og om Steinerskoler. Og om effekten af at tro, at alt er muligt.

Journalist Thomas Uhrskov har interviewet personerne i bogen. Selv siger han: “Jeg er vild med at forlænge barndommen så meget som muligt. I dag ryger ordet “lege” ud af børns ordforråd, når de er 9 år.”

Når designeren Anne Balck tænker tilbage på sin skolegang er “tryghed” det første ord, hun kommer på. Men skoletidens tryghed danner blot grundlaget for det, som er hende meget magtpåliggende at tale om. Nemlig det “ekstra”, som hun mener at have fået med i skolegave. “Man kan kalde det empati, interesse eller opmærksomhed overfor ens omgivelser. Det handler om de spørgsmål, man stiller.”

Alle har ét sted, hvor de er bedre end de fleste. Det bør tilkommme flere at opleve det.”

Download bogen. Klik her og læs bogen online.

Evnen til at skabe og forvandle

Målet på Steiner skolen er at gøre eleverne til frie og selvstændige mennesker med en sund dømmekraft – med en indre forståelse af sig selv som hørende hjemme i en verden, der aktivt kan gribes ind i, formes og forvandles. Når man skaber og forvandler, så føler man sig et med verden. Allerede i børnehaven lærer børnene at forvandle historierne fra eventyrerne til egne lege, ting fra naturen og senere når de igennem skoleforløbet at skabe så mange forskellige ting lige fra små vindmøller og vægte af træ, strikkede huer, malerier, musik fra deres eget instrument, samt det at skabe noget i fællesskab. Ja, de når endda at bygge et hus. Og i niende klasse lærer de fex. at designe og producere en stol og designe og sy et par sko. Ikke for at lære at spille fex. violin eller tværfløjte, sy et par sko… Men for at lære at alt, hvad de rører ved, kan forvandles. De lærer at skabe og de lærer glæden ved at lære. Altid på kanten af elevernes intellektuelle, kunstneriske og håndværksmæssige formåen, viljestyrke, og nysgerrighed.

Vores fremtid ligger i børnenes evne til at stille sig frem i verden og spørge, hvad kan jeg gøre, frem for hvad kan jeg få.

I undervisningen og den opdragelse, der følger med den, lægges der vægt på at skabe en balance mellem en tankemæssig indlæring, en kunstnerisk skoling og udviklingen af sociale og praktiske færdigheder.

I en Steiner skole møder man børn med mange kompetencer, børn som læser, skriver, tegner, spiller musik, dyrker bevægekunst, strikker, synger, laver træ- og metalsløjd mm. Vores undervisning sigter mod at skabe en indre sikkerhed og en tro på sig selv som kan være en styrke gennem hele livet.

Forbilleder

Nogle af vores forbilleder for Steiner skolen på Møn er blandt andet to Steiner skoler i Californien i USA, www.summerfieldws.org og www.highlandhall.org samt wiws.org som også ligger på en ø.

Værdierne for både Steiner børnehaven og Steiner skolen hviler på Steiners pædagogik og målet er at gøre eleverne til frie og selvstændige mennesker med en sund dømmekraft – med en indre forståelse af sig selv som hørende hjemme i en verden, der aktivt kan gribes ind i, formes og forvandles.

Vores fremtid ligger i børnenes evne til at stille sig frem i verden og spørge, hvad kan jeg gøre, frem for hvad kan jeg få.

I undervisningen og den opdragelse, der følger med den, lægges der vægt på at skabe en balance mellem en tankemæssig indlæring, en kunstnerisk skoling og udviklingen af sociale og praktiske færdigheder.

Vi arbejder på at både skolen og børnehaven kommer til at indeholde eller samarbejde med et biodynamisk landbrug, som de to amerikanske skoler også arbejder med i deres undervisning.