LÆRING

På tværs af politiske partier og pædagogisk overbevisning er der bred enighed om, at Danmarks uddannelsessystem skal være blandt verdens bedste. Skolerne i Danmark udgør fundamentet i videnssamfundet, og derfor er det nu – måske mere end nogensinde – helt afgørende, at skolesystemet formår at favne bredt og være med til at uddanne stærke, innovative individer, som efter endt skolegang kan varetage en mangfoldighed af stillinger og positioner, nationalt og internationalt.

Læring med sidegevinster

Til trods for Steinerskolernes lange historie i Danmark er kendskabet til skolernes pædagogik og læringsmetoder relativt begrænset – og i mange tilfælde misforstået. Nogle tror, at Rudolf Steiner er en religiøs sekt, andre tror, at skolerne kun er for børn med fysiske og psykiske handicap, mens andre igen tror, at Steinerskolerne er til for at udvikle kunstnere og musikere. Alle tre forestillinger er forkerte. Steinerskolen er en anderledes, god skole for alle børn!

Mængden og kvaliteten af undervisningen i Steinerskolerne lever naturligvis op til de krav, der fra politisk side er sat for de danske friskoler, og Steinerskolerne er under løbende tilsyn i henhold til friskoleloven. Steinerelever får med andre ord en “almindelig” uddannelse plus en række sidegevinster.

Steinerskolerne bygger på et livssyn om “det hele menneske”. Det betyder, at undervisning og læring er tilrettelagt nøje efter børnenes alder og udviklingstrin. Det betyder også, at undervisnings- og læringsmetoderne adskiller sig fra traditionel undervisning, som de fleste kender fra folkeskolen. For eksempel lægges der i Steinerskolerne – foruden de klassiske fag som dansk og matematik – lige så stor vægt på kreative og kunstneriske fag, der udvikler børnenes vilje til handling og deres sociale kompetencer. Når eleverne lærer at strikke, handler det således ikke blot om at lære et kreativt håndværk, men lige så meget om at udvikle de færdigheder, som danner grundlaget for eksempelvis logisk tænkning og argumentation.

Moderne skoler i tråd med tidens læringsbehov

Med Steinerskolernes erfaringsbaserede læringsmetoder, fokus på det enkelte barn, praktiske og kunstneriske fag – og helt lige vilkår for krav til læring som øvrige fri- og folkeskoler i Danmark – har skolerne en særdeles aktuel berettigelse i det danske skolesystem.

Behovet for selvstændige, kreative og kunstneriske mennesker vokser i takt med videnssamfundets udvikling, hvor innovation og nytænkning er afgørende.

Samtidig er behovet for mere rummelighed og plads til forskellighed i folkeskolerne udtalt, og her er Steinerskolerne med helhedssynet på elevernes faglige, individuelle og almene udvikling en uundværlig inspirationskilde. Derfor er Steinerskolerne i høj grad aktuelle i det danske uddannelsessystem i det 21. århundrede.