RUDOLF STEINER

Hvem var Rudolf Steiner?

Rudolf Steiner levede fra 1861-1925. Han var en østrigsk filosof, som gav ny inspiration til landbrug, skoler, sprog, kunstnerisk arbejde, økonomi ja, alle samfundets områder. Han er nok den af de store tænkere, hvis arbejde har båret størst praktisk frugt. Alene i Danmark er der i dag ca. 40 børnehaver og 19 skoler, der arbejder ud fra hans tanker. På verdensplan er der tusinder.

Han var født i grænseområdet mellem Ungarn og det daværende Jugoslavien, det nuværende Kroatien. Han uddannede sig i naturvidenskabelig retning. Ved siden af studierne var han optaget af det humanistiske og læste en række af hovedværkerne inden for tysk filosofi. Han blev som ung optaget på Den Tekniske Højskole i Wien og fik her til opgave at udgive Goethes naturvidenskabelige skrifter. Steiner fortsatte sit arbejde ved Goethe- og Schiller-arkivet i Weimar og tog doktorgrad i filosofi. Med kombinationen af sin både naturvidenskabelige og humanistiske baggrund var han optaget af forskellene mellem den stærke materialisme i tiden og det åndelige. Det førte til grundlæggelsen af den filosofiske retning antroposofien, som betyder “visdom om mennesket”.

I 1907 skrev Rudolf Steiner et essay om uddannelse og spirituel videnskab, hvor han beskrev de grundlæggende faser i barnets udvikling, og hvordan man ved at tage udgangspunkt i disse faser kunne skabe en sund tilgang til barnets uddannelse. Det var forstadierne til Waldorfpædagogikken, som han udformede fra 1918 og frem mod sin død i 1925. Pædagogikken tager udgangspunkt i det enkelte barns alder og udvikling og bygger på en tredeling, der tager højde for barnets tanke, følelse og vilje. Derfor er der stort fokus på at skabe basis for både det intellektuelle, det oplevelsesmæssige og det handlingsbetonede i hvert enkelt fag, så undervisningen er vedkommende og ikke føles som nødvendig tvang.

I 1919 blev den første skole etableret i Stuttgart. Den fik navnet Den Frie Waldorfskole efter navnet på cigaretfabrikken Waldorf-Astoria. Direktøren, Emil Molt, havde formået at samle de nødvendige midler og tilladelser til at oprette en skole, og han bad Rudolf Steiner udforme grundlaget for en skole for både funktionær- og arbejderbørn. Navnet Waldorf bruges den dag i dag om Rudolf Steiners pædagogik.

Ærbødighed, kærlighed, frihed

“Accept children with reverence, educate them with love, send them forth in freedom” (Rudolf Steiner)

 

Antroposofi – en inspirationskilde i Waldorfpædagogikken

Rudolf Steiner har haft stor international indflydelse og er kendt som grundlægger af den spirituelle filosofi antroposofi, der kendes som en åndsvidenskabelig og kunstnerisk tænkning.

Antroposofien afspejler Rudolf Steiners stærke forankring i både det videnskabelige og det spirituelle. Antroposofien er inspirationskilde for blandt andet biodynamisk landbrug, antroposofisk medicin, retninger inden for kunst som drama, sprogformning og eurytmi (bevægelseskunst) samt arkitektur og er derudover byggestenen i flere succesrige virksomheder, blandt andet inden for bankverdenen og medicinalindustrien. Læs mere om antroposofi i Danmark på www.rudolfsteiner.dk