VELKOMMEN

Vi er en gruppe, der fra starten af 2012 arbejdede på at starte en Steiner børnehave og en Steiner skole på Vestmøn.

Steiner børnehaven Turmalin er åbnet på Vestmøn. Du kan læse mere om børnehaven på turmalin.dk

Der var ikke nok tilslutning til at starte en børnehaveklasse eller 1. klasse efterfølgende. Men på længere sigt kan det blive en mulighed, når der er nok forældre, der står bag projektet. Evt. interesserede kan henvende sig i Steiner børnehaven turmalin.dk

Værdierne for både Steiner børnehaven og Steiner skolen hviler på Steiners pædagogik og målet er at gøre eleverne til frie og selvstændige mennesker med en sund dømmekraft – med en indre forståelse af sig selv som hørende hjemme i en verden, der aktivt kan gribes ind i, formes og forvandles.

Vores fremtid ligger i børnenes evne til at stille sig frem i verden og spørge, hvad kan jeg gøre, frem for hvad kan jeg få.

I undervisningen og den opdragelse, der følger med den, lægges der vægt på at skabe en balance mellem en tankemæssig indlæring, en kunstnerisk skoling og udviklingen af sociale og praktiske færdigheder.

Steiner skolen bygger på intellektuelle, kunstneriske og håndværksmæssige discipliner i forening. For eksempel lægges der i Steiner skolerne – foruden de klassiske fag som dansk og matematik – stor vægt på kreative og kunstneriske fag som musik, billedkunst, eurytmi, idræt og håndværksfag. Desuden arbejdes der med fordybelse, nærvær, opmærksomhed og en klar bevidsthed i det pædagogiske arbejde.

Du kan læse mere under de forskellige menupunkter. Og du kan se en film om Steiner skolerne i Danmark under menupunktet SKOLEN samt andre under FILM

Ønsket er at både skolen og børnehaven kommer til at indeholde eller samarbejde med et biodynamisk landbrug på længere sigt.

Nogle af vores forbilleder for Steiner skolen på Møn er blandt to Steiner skoler i Californien i USA, www.summerfieldws.org samt www.highlandhall.org