1. KLASSE

I Steinerskolen undervises ud fra barnets alder og udviklingsstade. Fra 1. klasse fører eleverne arbejdshæfter, hvori det stof, som lærer og klasse i fællesskab bearbejder, nedfældes. Det giver mulighed for, at flere af barnets evner (intelligenser) kommer i spil: tegninger, biografier, statistikker, grafiske opstillinger samt en vis kunstnerisk orden og helhed. Denne arbejdsproces indøves og læres fra 1. klasse, i begyndelsen med lærerens tekster og ideer. Gradvis gør elevernes egne valg og udformninger sig mere og mere gældende.

I Steiner Skolen fokuserer man på, hvordan hvert enkelt barn udvikler sig bedst muligt. Og på så mange måder som muligt. Så de bliver til hele mennesker, hvor de har udviklet så mange sider af sig selv som muligt. Og fundet ind til deres talenter.

Børnene lærer sig selv at kende – både deres stærke og svage sider, som giver balance og en sund dømmekraft.

Man prioriterer en langsom indlæring i de mindre klasser. Tager det stille og roligt. Det er en videreføring af livet i børnehaven, men mere bevidst. Man optræder sammen på skolelørdage ca. 10 gange om året. I de små klasser siger børnene tingene sammen, når de optræder. Så er det trygt og ikke farligt at optræde foran hele skolen og alle forældre. Man har hovedfag hver morgen. Her fokuserer man på et fag i en længere periode. Fex. har man dansk de 2 første timer hver dag i 4 uger. Herefter et andet fag i en længere periode. Så får tingene lov til at hvile. Så gror de ind i barnet. Og så har barnet lyst til at lære mere, når man har det fag igen.

I 1. klasse får børnene et nyt eventyr hver dag. Et eventyr der bliver fortalt kunstnerisk. Børnene genkender sig selv i eventyret. På den måde lærer børnene at alle sider af en selv er gode. Alle rummer alle sider.

Børnene lærer at spille pentaton fløjte, som er svær ikke at spille rent på. Senere i 3. klasse lærer børnene at spille strengeinstrument. Og alle spiller.

Dagen, ugen og året har rytme ligesom i børnehaven med årstidsfester. De lærer både engelsk og tysk fra 1. klasse. Og de har, foruden musik, maling, tegning og eurytmi, mange forskellige håndværksfag op igennem hele skoleforløbet.