UDVIKLINGSMULIGHEDER

Steiner projektet på Møn kan være med til at udvikle området på mange måder og bidrage til den udvikling af kultur og bevidsthed, der kendetegner Møn, hvor kunst, kultur, natur og bæredygtighed har været og er væsentlige værdier.

Steiner projektet kan være med til at skabe vækst bl.a. i forhold til følgende områder. Tiltrække nye familier. Et tilbud til eksisterende børn og familier. Potentiel tilflytning. Antal indbyggere og Damme og Askebys udvikling på længere sigt. Skabe nye arbejdspladser i området. Skabe langsigtet liv i gamle bevaringsværdige bygninger. Bidrage til mere attraktive levevilkår i området. Udvikling af kultur og bevidsthed i området. Synergi med andre projekter i området fex. Teaterbygningen, Kunsthal 44 Møn, Kulturhuset i Hårbølle, Verdenslitteratur på Møn osv. Alle projekter, der når langt udover Møns grænser.

En Steiner skole og børnehave kan være med til at genskabe bylivet og komme til at få en positiv indflydelse, der rækker langt ud i fremtidens kulturudvikling for området.

Initiativgruppen er startet med Steiner børnehaven Turmalin, som du kan se mere om på turmalin.dk. Næste skridt er Steiner Skolen. Men der er mange andre muligheder. Fex. højskole, efterskole, kostskole, specialklasser, forskningsgruppe, bosteder, kursussted, kunstskole, biodynamisk landbrug, foredrag og workshops etc.

Nogle af forbillederne for Steiner Skolen på Møn er blandt andet to Steiner skoler i Californien i USA, Summerfield Waldorf School summerfieldws.org og Highland Hall Waldorf School highlandhall.org samt Whidbey Island Waldorf School wiws.org som også ligger på en ø. Alle tre skoler ligger i forbindelse med biodynamisk landbrug.

Værdierne for både Steiner Børnehaven Turmalin og Steiner Skolen Møn hviler på Steiners pædagogik og målet er at gøre eleverne til frie og selvstændige mennesker med en sund dømmekraft – med en indre forståelse af sig selv som hørende hjemme i en verden, der aktivt kan gribes ind i, formes og forvandles.

Vores fremtid ligger i børnenes evne til at stille sig frem i verden og spørge, hvad kan jeg gøre, frem for hvad kan jeg få.

I undervisningen på Steiner Skolen og den opdragelse, der følger med den, lægges der vægt på at skabe en balance mellem en tankemæssig indlæring, en kunstnerisk skoling og udviklingen af sociale og praktiske færdigheder.