STUDIEGRUPPE

I Steiner Initiativet Møn har vi dannet en studiegruppe, hvor vi vil studere og tale ud fra Steiners pædagogik og antroposofiens menneskebillede. Alle er velkomne.

Vi vil afholde et månedlig aften, hvor vi taler om Steiners tekster.

Steiner Børnehaven Turmalin og Steiner Skolen Møn tager udgangspunkt i Steiners antroposofiske menneskebillede.

Det er Steiner Skolen Møns formål at drive friskole på grundlag af den sociale og pædagogiske impuls, som Rudolf Steiner gav grundlaget til med den første Waldorf Skole i Stuttgart i 1919.

Steiner Skolen Møns virke bygger på Antroposofiens menneskebillede og i hele skoleforløbet lægges der vægt på at udvikle det enkelte barns intellektuelle, faglige, kunstneriske, håndværksmæssige og sociale færdigheder.

Det vil vi med studiegruppen gerne udbrede en bevidsthed omkring.

Hold øje med opslag under BLOG