STEINER SKOLEFORENINGEN MØN

I Steiner Initiativet Møn har vi dannet Steiner Skoleforeningen Møn.

Foreningens formål er
– at værne om og hjælpe Steiner Skolen Møn samt fremme det ideelle og økonomiske grundlag for denne.
– at støtte bestræbelser, der går ud på at fremme arbejdet for Rudolf Steiners pædagogik

En Steiner skole og børnehave kan være med til at genskabe bylivet i Damme/Askeby og komme til at få en positiv indflydelse, der rækker langt ind i fremtidens kulturudvikling for området. Alt sammen til glæde for nuværende børn, familier, beboere, tilflyttere, turister og andre besøgende.

Muligheder

Hele Steiner projektet på Møn kan være med til at udvikle området på mange måder. Vi er startet med Steiner børnehaven Turmalin, som du kan se mere om på turmalin.dk

Næste skridt er en skole. Men der er mange andre muligheder. Fex. højskole, efterskole, kostskole, specialklasser, forskningsgruppe, bosteder, kursussted, kunstskole, musikskole, biodynamisk landbrug, foredrag og workshops etc.

Nogle af vores forbilleder for Steiner Skolen på Møn er blandt andet to Steiner skoler i Californien i USA, summerfieldws.org og highlandhall.org samt wiws.org som også ligger på en ø.

Værdierne for både Steiner Børnehaven Turmalin og Steiner Skolen Møn hviler på Steiners pædagogik og målet er at gøre eleverne til frie og selvstændige mennesker med en sund dømmekraft – med en indre forståelse af sig selv som hørende hjemme i en verden, der aktivt kan gribes ind i, formes og forvandles.

Vores fremtid ligger i børnenes evne til at stille sig frem i verden og spørge, hvad kan jeg gøre, frem for hvad kan jeg få.

I undervisningen og den opdragelse, der følger med den, lægges der vægt på at skabe en balance mellem en tankemæssig indlæring, en kunstnerisk skoling og udviklingen af sociale og praktiske færdigheder.

Vedtægter

Se vedtægter Vedtægter Steiner Skolenforeningen Møn