STEINER INITIATIVET MØN

Vi har dannet Foreningen Steiner Initiativet Møn.

Bestyrelsen

Steiner Initiativet Møns bestyrelse består af:

Jørgen Bækkeskov (formand), Steinerlærer i overskolen på Vidar skolen, Michael skolen, Rudolf Steiner lærerseminariet.
Kristina Ask, kommende forældre i Steiner børnehaven Turmalin og Steiner skolen på Møn, bosiddende på Møn.
Vibeke Kaupert (næstformand), tidligere forældre på Steinerskolen i Vordingborg, bosiddende på Møn.

som er de 3 initiativtagerne til hele Steinerprojektet på Møn.

Formål

Foreningen Steiner Initiativet Møns formål er, at arbejde med Rudolf Steiners antroposofi og de impulser, der udgår herfra. Foreningen vil støtte bestræbelser og tage initiativer, der fører disse ud i praksis på Møn. I første omgang en børnehave og skole samt bl.a. foredrag, seminarer og workshops.

På længere sigt ser vi en mulighed for at skabe grobund i området for projekter som fex. Steinerhøjskolen i Järna i Sverige, www.steinerhogskolan.se
Efterskole og kostskole er også muligheder, som vi har i tankerne.

Mentorgruppen

Vi har løbende gennem hele projektet haft supervision fra diverse Steiner skoler, børnehaver osv. Derudover har vi en mentorgruppe, som du kan se mere om her