Evnen til at skabe og forvandle

Målet på Steiner skolen er at gøre eleverne til frie og selvstændige mennesker med en sund dømmekraft – med en indre forståelse af sig selv som hørende hjemme i en verden, der aktivt kan gribes ind i, formes og forvandles. Når man skaber og forvandler, så føler man sig et med verden. Allerede i børnehaven lærer børnene at forvandle historierne fra eventyrerne til egne lege, ting fra naturen og senere når de igennem skoleforløbet at skabe så mange forskellige ting lige fra små vindmøller og vægte af træ, strikkede huer, malerier, musik fra deres eget instrument, samt det at skabe noget i fællesskab. Ja, de når endda at bygge et hus. Og i niende klasse lærer de fex. at designe og producere en stol og designe og sy et par sko. Ikke for at lære at spille fex. violin eller tværfløjte, sy et par sko… Men for at lære at alt, hvad de rører ved, kan forvandles. De lærer at skabe og de lærer glæden ved at lære. Altid på kanten af elevernes intellektuelle, kunstneriske og håndværksmæssige formåen, viljestyrke, og nysgerrighed.

Vores fremtid ligger i børnenes evne til at stille sig frem i verden og spørge, hvad kan jeg gøre, frem for hvad kan jeg få.

I undervisningen og den opdragelse, der følger med den, lægges der vægt på at skabe en balance mellem en tankemæssig indlæring, en kunstnerisk skoling og udviklingen af sociale og praktiske færdigheder.

I en Steiner skole møder man børn med mange kompetencer, børn som læser, skriver, tegner, spiller musik, dyrker bevægekunst, strikker, synger, laver træ- og metalsløjd mm. Vores undervisning sigter mod at skabe en indre sikkerhed og en tro på sig selv som kan være en styrke gennem hele livet.