Forbilleder

Nogle af vores forbilleder for Steiner skolen på Møn er blandt andet to Steiner skoler i Californien i USA, www.summerfieldws.org og www.highlandhall.org samt wiws.org som også ligger på en ø.

Værdierne for både Steiner børnehaven og Steiner skolen hviler på Steiners pædagogik og målet er at gøre eleverne til frie og selvstændige mennesker med en sund dømmekraft – med en indre forståelse af sig selv som hørende hjemme i en verden, der aktivt kan gribes ind i, formes og forvandles.

Vores fremtid ligger i børnenes evne til at stille sig frem i verden og spørge, hvad kan jeg gøre, frem for hvad kan jeg få.

I undervisningen og den opdragelse, der følger med den, lægges der vægt på at skabe en balance mellem en tankemæssig indlæring, en kunstnerisk skoling og udviklingen af sociale og praktiske færdigheder.

Vi arbejder på at både skolen og børnehaven kommer til at indeholde eller samarbejde med et biodynamisk landbrug, som de to amerikanske skoler også arbejder med i deres undervisning.