Anne Black om Steiner skolen

Når designeren Anne Balck tænker tilbage på sin skolegang er “tryghed” det første ord, hun kommer på. Men skoletidens tryghed danner blot grundlaget for det, som er hende meget magtpåliggende at tale om. Nemlig det “ekstra”, som hun mener at have fået med i skolegave.

“Man kan kalde det empati, interesse eller opmærksomhed overfor ens omgivelser. Det handler om de spørgsmål, man stiller.”

Alle har ét sted, hvor de er bedre end de fleste. Det bør tilkommme flere at opleve det.”

“Jeg tror, at det er i overskolen, man høster alt det, som er sået i grundskolen. Det er vigtigt at runde af og gå til vejs ende. Der er intet, man ikke kan nå bagefter.”

Ovenstående er citater fra bogen Leve helheden, hvori tidligere Steiner elever er blevet interviewet. Læs bogen her online. Anne Black har gået på Steiner skolen i Odense.